Day: July 5, 2020

Technologia laserowa ochroni infras… – Information Centre – Research & Innovation

Uderzenia piorunów mogą spowodować poważne uszkodzenia budynków oraz infrastruktury krytycznej, na przykład lotnisk. W celu zmniejszenia tego zagrożenia uczestnicy jednego z projektów finansowanych przez UE wykorzystują zaawansowaną technologię laserową, aby kontrolować miejsca uderzeń piorunów. Laserowa instalacja odgromowa może zmniejszć straty finansowe i pomóc ratować życie ludzkie.

mobitradeone.com © All rights reserved. | Magazine 7 by AF themes.